FestCam er overdraget til FestGroup.
Al slutkunde aktivitet er afsluttet.
Kun B2B handel består